ติดต่อเรา

มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง

เลขที่ 258 หมู่ที่ 5 ถนนวัดใหม่หน้าค่าย
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทร.(053)714772 แฟกซ์ (053)717098

แผนที่

Click to open a larger map