ค่ายนักเรียนทุน

ทุกปีมูลนิธิฯ จะจัดค่ายนักเรียนทุนเดือนตุลาคม สำหรับเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกจากมูลนิธิฯ

 

ทุกปีมูลนิธิฯ จะจัดค่ายนักเรียนทุนเดือนตุลาคม

สำหรับเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกจากมูลนิธิฯ