บ้านพักสำหรับนักเรียน

ปัจจุบันมูลนิธิฯ รับนักศึกษาพักอยู่ประจำ ทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ให้พักอยู่ฟรี

 

ปัจจุบันมูลนิธิฯ รับนักศึกษาพักอยู่ประจำ ทางมูลนิธิฯ รับผิดชอบค่าอาหาร ให้พักอยู่ฟรีส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง และต้องช่วยงานกิจกรรมต่างๆ ในมูลนิธิฯ