กระเป๋ารูดขอบ

กระเป๋ารูดขอบ ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0001-2 Price: ฿150.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋ากล้องดิจิตอล

กระเป๋ากล้องดิจิตอล ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0007-1 Price: ฿150.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าสะพายสายคู่

กระเป๋าสะพายสายคู่ ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0007 Price: ฿250.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าสตางค์ ซิปรอบ

กระเป๋าสตางค์ ซิปรอบ ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0006 Price: ฿250.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าเครื่องสำอาง

กระเป๋าเครื่องสำอาง ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0004 Price: ฿100.00 สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

ถุงรูดขอบปาก

ถุงรูดขอบปาก ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0003 Price: ฿120.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าสตางค์

กระเป๋าสตางค์ ลายผ้าจาก ชนเผ่าต่าง ๆ SKU: 0001 Price: ฿65.00 สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอ จากชนเผ่าต่าง ๆ SKU: 1 Price: ฿75.00 รหัส 01-Y02a กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y02 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-KR01กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-AK01 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-L01 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y01 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-L01a กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y01a กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y03a กระเป๋าดินสอ […]

โครงการบ้านแสงใหม่

พื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และติดกับประเทศเพื่อนบ้าน   สภาพปัญหา พื้นที่ภาคเหนือตอนบนประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาวและจีน อีกทั้งปัจจุบัน มีความเลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เป็นสาเหตุของการเคลื่อนย้ายแรงงานและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ที่มีฐานะด้อยกว่าในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก สตรี กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานต่างด้าว และผู้หลบหนีเข้าเมืองหลายรูปแบบเช่น ละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานเด็ก และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและสตรี ซึ่งหลายจังหวัดทางภาคเหนือเป็นต้นทาง ปลายทาง และทางผ่าน ของกระบวนการเหล่านี้ จากการดำเนินงานรณรงค์และป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจำนวน 1000 หมู่บ้าน ของภาคีต่อต้านการค้าหญิงและเด็กประเทศไทย(ภคท.)ได้รายงานผลการดำเนินงานและสถานการณ์ปัญหามีข้อมูลที่น่าห่วงว่ามีคนอพยพแรงงานออกไปจากชุมชนบางชุมชนมากกว่า 50% ของประชากรในหมู่บ้านส่งผลให้เด็กและผู้หญิงอยู่ในภาวะเสี่ยง และกำลังตกเป็นผู้เสียหายจากการถูกละเมิดทุกรูปแบบ ได้รับการกระทำเยื่ยงทาส ไม่มีอำนาจต่อรองและยังมีแนวโน้มจะขยายไปสู่กลุ่มอื่นๆ อีกมาก อีกทั้งผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิและตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ยังไม่ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมทั่งถึงเช่น การให้คำปรึกษาการมีล่ามแปลภาษาชาติพันธุ์ การช่วยเหลือด้านกฎหมาย การบำบัดฟื้นฟู และคืนสู่สังคม ตลอดจนการติดตามเพื่อไม่ให้ถูกกระทำ   วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 2 เพื่อจัดเป็นบ้านพัก ฟื้นฟูสภาพร่างกาย จิตใจ และพัฒนาผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ แล้วคืนสังคมพร้อมกับการติดตามให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข   กลุ่มเป้าหมาย เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ […]

1 2 3