กระเป๋ารูดขอบ

กระเป๋ารูดขอบ ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0001-2 Price: ฿150.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋ากล้องดิจิตอล

กระเป๋ากล้องดิจิตอล ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0007-1 Price: ฿150.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าสะพายสายคู่

กระเป๋าสะพายสายคู่ ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0007 Price: ฿250.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าสตางค์ ซิปรอบ

กระเป๋าสตางค์ ซิปรอบ ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0006 Price: ฿250.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าเครื่องสำอาง

กระเป๋าเครื่องสำอาง ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0004 Price: ฿100.00 สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

ถุงรูดขอบปาก

ถุงรูดขอบปาก ลายผ้าชนเผ่า SKU: 0003 Price: ฿120.00   สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าสตางค์

กระเป๋าสตางค์ ลายผ้าจาก ชนเผ่าต่าง ๆ SKU: 0001 Price: ฿65.00 สนใจสินค้า หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียด ได้ที่ มูลนิธิศึกษาพัฒนาประชาชนบนที่สูง โทร 053 – 714772 E-Mail : webmaster@hp-def.org การชำระค่าสินค้าผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี นางตรีลดา แสงยาอรุณ น.ส.ฐิติญา แซ่จาง Account: 154-2-85673-0 Bank: ธนาคารกสิกรไทย สาขาเชียงราย

กระเป๋าดินสอ

กระเป๋าดินสอ จากชนเผ่าต่าง ๆ SKU: 1 Price: ฿75.00 รหัส 01-Y02a กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y02 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-KR01กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-AK01 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-L01 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y01 กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-L01a กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y01a กระเป๋าดินสอ ขนาด 9.5X18 ซม. รหัส 01-Y03a กระเป๋าดินสอ […]